Mensen van verschillende leeftijden denken anders: combinatie van G-Suite en Office 365 om te werken zoals jij dat wil

Mensen van verschillende leeftijden denken anders: combinatie van G-Suite en Office 365 om te werken zoals jij dat wil
Geschreven door Marcel Martens op 19-11-2019 Laatst bijgewerkt op 22-03-2024

Wist je dat mensen van verschillende leeftijden dingen op een andere manier onthouden?

De manier waarop jongvolwassenen (18-30) onthouden waar ze hun bestanden hebben opgeslagen verschilt van de manier waarop oudere mensen dat onthouden. De eerste groep onthoudt met welke tool dat was terwijl de tweede groep onthoudt in welke map het is opgeslagen.

De vraag is: waarom dit verschil in de manier waarop ze iets onthouden?

Waarom werkt het geheugen niet hetzelfde bij alle mensen?


Ken je dat vreemde gevoel wanneer jij en een vriend samen dezelfde gebeurtenis meemaken, maar wanneer je dit moment later met elkaar bespreekt, blijkt dat jullie de details allebei op een andere manier hebben onthouden?

Waarom zouden twee mensen die dezelfde gebeurtenis op hetzelfde moment meemaken die gebeurtenis op een verschillende manier onthouden?

We moeten allemaal accepteren dat het geheugen nooit perfect kan zijn en de meeste verschillen in het geheugen zijn niet significant. Maar in sommige gevallen kunnen deze verschillen grote gevolgen hebben.

Stel dat jullie beiden getuige zijn geweest van een misdrijf, dan kunnen verschillen in de manier van het onthouden van de details van deze gebeurtenis het onderzoek doen instorten. Op wie kun je dan vertrouwen?

Er zijn drie belangrijke aspecten van het geheugen:

  • Opslag: Dit gaat over hoe de informatie in de hersenen terechtkomt. De mate waarin verschillende mensen zich focussen op een gebeurtenis kan van invloed zijn op de manier waarop ze iets onthouden.
    Als we voetbal als voorbeeld gebruiken.
    Een Chelsea-fan zal waarschijnlijk een Chelsea-wedstrijd met meer focus bekijken dan een wedstrijd waarbij FC Chelsea niet betrokken is. En zijn of haar geheugen en aandacht zal bevooroordeeld zijn.
    Hij zal waarschijnlijk eerder een overtreding onthouden (opslaan) die door zijn of haar tegenstander is gemaakt dan een overtreding die is gemaakt door een Chelsea-speler.
  • Bewaren: Dit gaat erover hoe we informatie in de loop van de tijd bewaren. Herinneringen worden eerst opgeslagen in een tijdelijk geheugen in onze hersenen, het zogenaamde kortetermijngeheugen. Deze kortetermijnherinneringen worden vervolgens in de loop van de tijd naar het langetermijngeheugen verplaatst op basis van de manier waarop we ze consolideren. Dit kan zowel door middel van o.a. verbale repetitie en slaap.
  • Terughalen: Hiermee wordt het proces van het verkrijgen van opgeslagen informatie uit de hersenen bedoeld. Dit is een complex proces en kan worden beïnvloed door verschillende dingen, waaronder gezondheid, onze omgeving, de aanwezigheid van andere mensen en zelfs de formulering van een vraag kan van invloed zijn op hoe we een gebeurtenis onthouden.

Er zijn mensen die gedetailleerde informatie over een unieke persoonlijke gebeurtenis onthouden (episodisch geheugen) en mensen die algemene feiten onthouden (semantisch geheugen).

Onderzoek van het Rotman Research Institute van het Baycrest Health Sciences Center, verbonden aan de Universiteit van Toronto, heeft voor het eerst aangetoond dat het niet gaat om een beter of slechter geheugen, maar dat deze twee soorten geheugen geassocieerd worden met verschillende hersenverbindingspatronen.

Het voornaamste nieuwtje van het onderzoek “Intrinsieke mediale temporale kwabverbinding heeft betrekking op individuele verschillen in episch autobiografisch onthouden,” gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cortex, is dat het een einde maakt aan decennia waarin het geheugen en het hersenonderzoek een dominante plaats innamen.

Dit onderzoek toont aan dat het geheugen verschillende eigenschappen heeft en dat deze worden waargenomen bij verschillende activiteiten in de hersenen.

Er is te veel variatie tussen individuen en de studie heeft een duidelijk beeld verkregen van hoe de hersenen deze verschillende geheugenprocessen ondersteunen.

De motivatie voor het onderzoek kwam voort uit eerder onderzoek naar extremere vormen van geheugen. Die studies toonden aan dat sommige mensen een veruit superieur autobiografisch geheugen hebben.

Dit zijn mensen die in detail kunnen onthouden wat er op een bepaalde datum is gebeurd, meestal met het vermogen om daarbij zeer rijke visuele beelden te onthouden die met die feiten samenhangen.

Als we het hebben over het langetermijngeheugen bestaat er een onderscheid tussen episodische informatie en semantische informatie.

Wanneer je bijvoorbeeld onthoudt wat je op een avond hebt gegeten, kun je de episodische details van het diner oproepen door bepaalde details zoals tijd en plaats op te roepen. Maar sommige mensen onthouden vooral semantische details, algemene gegevens die verband houden met die gebeurtenis in het verleden, zoals naar een visrestaurant gaan, of dat het diner plaatsvond terwijl men op vakantie was in de zomer.

Ons vermogen om het verleden te onthouden, of hoe we het verleden onthouden, is van invloed op de manier waarop we plannen maken voor onze toekomst en hoe we problemen oplossen.

Deze individuele verschillen die we waarnemen in de manier waarop we het verleden onthouden, suggereren dat er ook individuele verschillen zullen bestaan in de manier waarop mensen taken in de toekomst benaderen, hoe ze problemen oplossen en hoe ze de neiging hebben om creatieve acties te benaderen.

Het belangrijkste aspect van het onderzoek hierboven is het feit dat het het bestaan van verschillen in de manier waarop mensen iets onthouden erkent en dus een manier opent om verschillen in de manier waarop ze geconfronteerd worden met cognitieve taken te waarderen in plaats van te negeren.

Wat voor invloed heeft leeftijd op het geheugen?


Leeftijd is een belangrijke factor die bijdraagt aan verschillen in het geheugen. Dit komt omdat ons vermogen om de context van het geheugen te versleutelen afneemt naarmate we ouder worden.

Denk terug aan de tijd dat je je eerste kus kreeg. Probeer je nu alle gebeurtenissen te herinneren die plaatsvonden. Als je je kunt herinneren wat je geliefde precies aan het doen was, waar jullie beiden waren toen het gebeurde, of dat iemand je onderbrak en andere specifieke details over de gebeurtenis, dan is er een grote kans dat je jong bent.

Aan de andere kant, als je juist niet meer weet wat jullie bijvoorbeeld aan hadden, maar je kunt je wel herinneren hoe de relatie zich ontwikkelde, hoe je leven in die tijd verliep en of je land in een crisis verkeerde, dan is de kans groot dat je ouder bent dan 30 jaar of dat je een oudere burger bent.

Uit een studie van Canadese onderzoekers blijkt dat jongeren uitblinken in het onthouden van specifieke details. Terwijl senioren op hetzelfde niveau presteren en iets beter in staat zijn om hun herinneringen in de juiste context te plaatsen; en ook om perspectief aan te brengen als ze details bespreken en zo een breder beeld creëren.

Volgens Neuropsycholoog Brian Levine van The Rotman Research Institute in Baycrest Centre for Geriatric Care en de Universiteit van Toronto, “vroegen we oudere en jongere mensen om ons te vertellen over dingen die in hun leven zijn gebeurd en we ontdekten dat er grote verschillen waren in de manier waarop ze over hun verleden spraken”, zoals geciteerd door ABCnews Auteur Lee Dye.

Jongvolwassenen hebben de neiging om zich te concentreren op specifieke details, het ontvouwen van het verhaal, de zintuiglijke en perceptuele informatie, welke gedachten en gevoelens ze kunnen hebben gehad op het moment van de gebeurtenis,” zegt hij.

“Oudere volwassenen spraken ook over dat soort informatie,” zegt Brian Levine. “Maar ze hadden de neiging om minder gedetailleerde en meer algemene feitelijke informatie op te nemen die niet zozeer betrekking heeft op de specifieke gebeurtenis, maar op uitgebreide kennis, de betekenis van die gebeurtenis in hun leven en andere feiten die op meer dan één gebeurtenis van toepassing kunnen zijn.

“Ouderen hoeven zich minder op de details te concentreren. Ze zijn meer gericht op de algemene patronen die nuttig zijn bij het nemen van beslissingen, wat waarschijnlijk de reden is waarom ze verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Hun geheugen is anders. Als het doel is om precies te onthouden wat er is gebeurd, zullen ze dat niet zo goed doen als jongeren. Maar dat is ook niet altijd het belangrijkste doel.”

“We vonden twee zeer verschillende stijlen van praten over gebeurtenissen uit het verleden.”

Over het algemeen is de verwerkingskracht van de hersenen en ons vermogen om details te onthouden het hoogst op 18-jarige leeftijd. Zoals eerder gezegd, hebben de meeste oudere volwassenen moeite om stukjes informatie te onthouden zonder context, een fenomeen dat in verband kan worden gebracht met de ‘Baker/Baker-paradox’.

Jongeren hebben echter geen last van dit probleem. Hoewel ze kunnen uitblinken in de snelheid en flexibiliteit waarmee ze informatie verwerken, kunnen volwassenen in hun middenjaren beter gefocust blijven.

Laten we, voordat we verder gaan, eens kijken naar dit cognitieve experiment (Baker/Baker paradox) dat laat zien hoe associaties het geheugen kunnen beïnvloeden.

Onderzoekers splitsen mensen op in twee groepen en laten beide groepen een beeld van een man zien. De eerste groep kreeg te horen dat de man zijn achternaam Baker was, terwijl de tweede groep te horen kreeg dat de man een bakker was.

Enkele dagen later kregen de twee groepen de foto van de man te zien en werd hen gevraagd zich te herinneren wat hen werd verteld. De mensen in groep twee (beroep) waren beduidend beter in het onthouden dan de mensen in groep één (naam).

Dit komt omdat associatie een grote geheugenhaak is. Als je hoort dat iemand een bakker is, is de kans groot dat je denkt aan een bakkerij in de buurt of aan je favoriete gebakken voedsel, waardoor er een mentale verbinding ontstaat met de originele beeldwoord herinnering.

Hoe G-Suite (Teamdrives) en Office 365 samen kunnen worden gebruikt om iedereen de vrijheid te geven om te werken zoals zij willen


Jongere mensen lijken zich meer op hun gemak te voelen bij het gebruik van de Drive (tool) wanneer ze proberen te onthouden waar ze werkdocumenten hebben neergezet.

Het maakt ze niet uit waar het op de computer is opgeslagen, want ze gaan gewoon naar de tool die is gebruikt om het bestand op te slaan en gebruiken een snelle zoekactie om het bestand dat ze nodig hebben te lokaliseren door de naam in te voeren.

Wanneer een lid van het team een bestand uploadt naar de schijf, wordt het toegankelijk voor elk lid van de gedeelde schijf. Maar als een gedeelde schijf groter wordt, kan het lastig worden om specifieke bestanden te vinden.

G Suite biedt echter een geavanceerde manier om dit zoeken snel, eenvoudig en intelligent te maken, wat de jongere generatie, die meer op details is gericht, meer aanspreekt.

De Drive helpt je bij het eenvoudig ordenen en delen van individuele/team content. In de zoekbalk biedt Drive je suggesties voor zoekopdrachten op basis van je gebruiksgeschiedenis.

Je kunt ook ‘geavanceerd zoeken gebruiken’ om te filteren op andere parameters, zoals de eigenaar van het bestand, de datum waarop het werd gewijzigd, of zelfs de actie-items en suggesties in de documenten. Of klik op het tabblad ‘Prioriteit’ waar je de AI-suggesties ziet voor de bestanden die je op dit moment waarschijnlijk nodig hebt.

Met functies als ‘Geavanceerd zoeken’ en het tabblad ‘Prioriteit’ helpt Drive je snel te vinden wat je nodig hebt, zodat je productiever kunt zijn tijdens het werk.

G-Suite geeft jou en je teamleden de mogelijkheid om tegelijkertijd aan dezelfde documenten te werken, zelfs wanneer je documenten opent die op de schijf zijn opgeslagen met Microsoft Word.

Elke documentbewerking wordt in real-time weergegeven en opgeslagen in de Cloud. Met de toegangsregels op de suite kun je gebruikers onder andere bewerkingsmogelijkheden geven om zo de samenwerking bij projecten te verbeteren.

Met de teamdrives-functionaliteit kunnen jij en je team gemakkelijk gemeenschappelijke bestanden opslaan, doorzoeken en openen vanaf elk apparaat.

Zelfs wanneer teamleden vertrekken, worden de bestanden goed bewaard, zodat jij en je team kunnen blijven werken en toegang hebben tot de informatie wanneer die klaar is.

Teamdrives stelt je ook in staat om derden uit te nodigen voor toegang tot documenten of teamdrives.

Daarentegen hebben oudere mensen de neiging om bestanden te zoeken met behulp van hun bestandsverkenner. Ze gaan bijvoorbeeld naar hun Google Drive-map en onthouden dan dat het bestand in ‘Marketing’ staat.

Vervolgens gaan ze door de MIT-map en dan door de Websites-map voordat ze uiteindelijk bij het bestand komen. Ze rekenen op mapnamen (Context) om hun stappen te herleiden naar de plaats waar ze een bepaald bestand hebben geplaatst.

Voor de ouderen kan Office 356 een efficiënte samenwerking bieden op het gebied van dossiers tussen interne afdelingen, derden en medewerkers.

De Co-Authoring tool van Office 365 maakt dit mogelijk, omdat meerdere gebruikers tegelijkertijd een taak kunnen uitvoeren. Met andere woorden, medewerkers kunnen elkaar moeiteloos betrekken bij hetzelfde project, zonder zich zorgen te maken over dubbele kopieën, aangezien updates in real-time plaatsvinden.

Deze functie biedt ook tijdbesparende voordelen voor de werknemers, aangezien de bewerkingen op een project kunnen worden uitgevoerd zonder dat je hoeft te wachten tot je collega’s hun onderdeel hebben afgerond.

Deze multi-samenwerkingsfunctie bevordert ongetwijfeld een betere professionele ervaring en zorgt tegelijkertijd voor een soepel verloop van het werkproces.

Conclusie

Er zijn twee verschillende methoden die je kunt gebruiken om ieder bestand dat je nodig hebt in handen te krijgen. En door G-Suite te combineren met Office 365 heeft iedereen de vrijheid om te werken zoals hij of zij dat wil.

Je kunt hetzelfde bestand openen op zowel je Google-docs als in Office 365. En terwijl je er in het ene programma aan werkt, ontvang je van de andere notificaties van wijzigingen.

Zowel de jongeren als de ouderen kunnen schakelen tussen beide applicaties, afhankelijk van de manier waarop ze bestanden willen doorzoeken en samenwerken voor een betere productiviteit.


in Blog

Deel deze post

Labels

Onze blogs

Aanmelden om een reactie achter te laten
Welke Cloud dienst is het beste voor kleine bedrijven?