Hoe kan ik mijn bedrijfsgegevens beschermen tegen datalekken?

Hoe kan ik mijn bedrijfsgegevens beschermen tegen datalekken?
Geschreven door Marcel Martens op 14-04-2023 Laatst bijgewerkt op 22-03-2024

Vandaag de dag is het beschermen van bedrijfsgegevens tegen datalekken een essentieel onderdeel van elke onderneming. Een datalek kan grote gevolgen hebben voor de reputatie en financiële situatie van een bedrijf. In dit artikel zullen we het hebben over wat datalekken zijn, hoe bedrijven zich kunnen beschermen en het belang van een sterk wachtwoordbeleid en medewerkerstraining als onderdeel van een goede gegevensbeveiliging.  

Wat zijn datalekken en waarom zijn ze gevaarlijk?

Een datalek is een incident waarbij gevoelige, beveiligde of vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, financiële informatie of intellectueel eigendom, wordt vrijgegeven aan een onbevoegde partij. Dit kan voorkomen door een hack, verlies of diefstal van hardware, onjuist gebruik van systemen of menselijke fouten.

Datalekken zijn gevaarlijk omdat ze grote gevolgen kunnen hebben voor bedrijven. Eén datalek kan leiden tot juridische gevolgen, reputatieschade en financiële verliezen. Als een bedrijf zich niet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming houdt, kan het ook boetes krijgen.  

Definitie van datalekken

Een datalek wordt gedefinieerd als de inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.  

Gevolgen van datalekken voor bedrijven

De gevolgen van datalekken voor bedrijven zijn verschillend, maar de meest voorkomende zijn reputatieschade, financiële verliezen en juridische gevolgen. Reputatieschade betekent dat klanten het bedrijf gaan wantrouwen waardoor het moeilijker wordt om nieuwe klanten te werven. Financiële verliezen kunnen voortkomen uit gedaalde verkoopcijfers en/of het nemen van maatregelen om het incident te verhelpen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat getroffen klanten moeten worden gecompenseerd. Juridische gevolgen ontstaan wanneer het bedrijf zich niet houdt aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan leiden tot aanklachten door toezichthouders en/of privé-persoon(den) of bedrijven die hierdoor gedupeerd zijn.  

Voorbeelden van recente datalekken

Bedrijven die doelwit zijn geworden van recente datalekken zijn onder andere Marriott, British Airways en Facebook. In 2018 leidde een datalek van Marriott tot de blootstelling van de persoonlijke gegevens van 500 miljoen klanten. British Airways werd in 2018 getroffen door een datalek waarbij persoonlijke en financiële informatie van 380.000 klanten was betrokken. In 2019 werd bekend dat Facebook persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers had gelekt naar Cambridge Analytica, wat leidde tot grote verontwaardiging en onderzoek door wetgevers en toezichthouders.  

Wetgeving in Nederland

In Nederland worden datalekken gereguleerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving is van kracht sinds mei 2018 en is bedoeld om de privacy van burgers te beschermen en bedrijven verantwoordelijk te houden voor het beschermen van persoonsgegevens. Als een bedrijf een datalek heeft, moet het dit binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek een hoog risico met zich meebrengt voor de betrokken personen, moet het bedrijf ook deze personen op de hoogte stellen.  

Hoe kunnen bedrijven zich beschermen tegen datalekken?

Bedrijven kunnen verschillende maatregelen nemen om zich te beschermen tegen datalekken. Allereerst moeten ze zorgen voor een goede beveiliging van hun netwerken en systemen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van sterke wachtwoorden, het installeren van antivirussoftware en het regelmatig updaten van software. Daarnaast moeten bedrijven hun medewerkers trainen in veilig werken met gegevens en hen bewust maken van de risico's van datalekken. Ook is het belangrijk om regelmatig te controleren of de beveiliging nog up-to-date is en waar nodig aanpassingen te maken.  

Basisprincipes van gegevensbescherming

Een goede beveiliging begint bij de basisprincipes van gegevensbescherming, die onder andere toegangscontrole, encryptie, back-ups en herstelplannen, en regelmatige beveiligingsupdates omvatten.  

Toegangscontrole

Toegangscontrole houdt in dat bedrijven controle hebben over wie toegang heeft tot vertrouwelijke documenten. Dit kan worden bereikt door wachtwoordbeheer, tweefactorauthenticatie, gecontroleerde netwerktoegang en bewaking van netwerkactiviteiten. Het is belangrijk dat bedrijven deze maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot gevoelige informatie.

Een bijkomend voordeel van toegangscontrole is dat bedrijven kunnen bijhouden wie er toegang heeft tot welke informatie. Dit kan nuttig zijn bij het opsporen van eventuele beveiligingsinbreuken of het identificeren van de oorzaak van een gegevenslek.  

Encryptie

Encryptie is het proces van het omzetten van leesbare gegevens in gecodeerde informatie. Dit zorgt ervoor dat de informatie niet kan worden gelezen door onbevoegde partijen. Encryptie kan worden toegepast op gegevens die worden verzonden of opgeslagen.

Er zijn verschillende soorten encryptie beschikbaar, waaronder symmetrische encryptie, waarbij dezelfde sleutel wordt gebruikt voor het coderen en decoderen van gegevens, en asymmetrische encryptie, waarbij verschillende sleutels worden gebruikt voor codering en decodering. Het is belangrijk om de juiste encryptiemethode te kiezen op basis van de specifieke behoeften van het bedrijf.  

Back-ups en herstelplannen

Back-ups en herstelplannen zijn belangrijk omdat ze beschermen tegen gegevensverlies in het geval van een calamiteit, zoals een cyberaanval of een natuurramp. Het hebben van regelmatige back-ups zorgt ervoor dat informatie kan worden hersteld en dat bedrijven snel weer aan het werk kunnen na een incident.

Het is belangrijk om regelmatig back-ups te maken van alle belangrijke gegevens en deze op te slaan op een veilige locatie, bijvoorbeeld op een externe harde schijf of in de cloud. Bedrijven moeten ook een herstelplan hebben dat beschrijft hoe de gegevens kunnen worden hersteld na een calamiteit.  

Regelmatige beveiligingsupdates

Regelmatige beveiligingsupdates zorgen ervoor dat bedrijven worden beschermd tegen de nieuwste bedreigingen en dat eventuele kwetsbaarheden in de beveiliging kunnen worden verholpen. Het is belangrijk om up-to-date te blijven met de laatste technologieën en beveiligingsmethoden.

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat alle software en apparaten regelmatig worden bijgewerkt met de nieuwste beveiligingspatches. Dit geldt niet alleen voor computers en servers, maar ook voor mobiele apparaten en andere apparatuur die verbinding kan maken met het bedrijfsnetwerk.

Naast het bijwerken van software en apparaten, moeten bedrijven ook regelmatig hun beveiligingsbeleid en procedures evalueren en bijwerken. Dit helpt ervoor te zorgen dat het bedrijf altijd voorbereid is op de nieuwste bedreigingen en dat gegevens veilig blijven.  

Het belang van een sterk wachtwoordbeleid

Een sterk wachtwoordbeleid is van cruciaal belang voor de beveiliging van gegevens. Met de toenemende dreiging van cyberaanvallen en datalekken, is het essentieel dat bedrijven en organisaties maatregelen nemen om hun gegevens te beschermen.

Een goed wachtwoordbeleid begint bij het begrijpen van de risico's. Hackers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van geautomatiseerde programma's om wachtwoorden te kraken en toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Een sterk wachtwoordbeleid kan deze risico's verminderen en de veiligheid van gegevens waarborgen.  

Wachtwoordvereisten en -richtlijnen

Wachtwoordvereisten en -richtlijnen zijn de basis van een sterk wachtwoordbeleid. Het is belangrijk dat medewerkers weten hoe ze sterke wachtwoorden kunnen maken en dat ze zich houden aan de wachtwoordvereisten en -richtlijnen van het bedrijf. Dit omvat het gebruik van een combinatie van cijfers, letters en symbolen en het vermijden van veelvoorkomende woorden of persoonlijke informatie. Het veranderen van wachtwoorden op regelmatige basis is ook essentieel om de veiligheid te waarborgen.

Een ander belangrijk aspect van wachtwoordbeleid is het vermijden van wachtwoordhergebruik en het delen van wachtwoorden. Dit kan worden bereikt door medewerkers te instrueren om voor elk account een uniek wachtwoord te gebruiken en om wachtwoorden niet te delen met collega's of andere personen.  

Tweefactorauthenticatie

Tweefactorauthenticatie is een extra beveiligingslaag die kan worden toegevoegd aan het wachtwoordbeleid. Het houdt in dat twee verschillende methoden worden gebruikt om te verifiëren dat de gebruiker is wie hij zegt dat hij is. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het invoeren van een wachtwoord en het vervolgens scannen van een vingerafdruk. Dit vermindert het risico op ongeautoriseerde toegang tot gegevens, zelfs als een wachtwoord wordt gekraakt.  

Wachtwoordbeheerders

Wachtwoordbeheerders zijn tools die het gemakkelijk maken om verschillende sterke wachtwoorden te beheren door één enkel wachtwoord te gebruiken om ze allemaal op te slaan. Dit vermindert het risico op wachtwoordhergebruik en elimineert ook de noodzaak van het onthouden van meerdere ingewikkelde wachtwoorden. Wachtwoordbeheerders zijn vooral handig voor bedrijven en organisaties met veel medewerkers en accounts.

Kortom, een sterk wachtwoordbeleid is essentieel voor de beveiliging van gegevens. Door het implementeren van wachtwoordvereisten en -richtlijnen, tweefactorauthenticatie en wachtwoordbeheerders, kunnen bedrijven en organisaties hun gegevens veilig houden en de risico's van cyberaanvallen en datalekken verminderen.  

Medewerkers trainen en bewust maken van cybersecurity

Medewerkerstraining is een essentieel onderdeel van het beschermen van bedrijfsgegevens. Als medewerkers zich bewust zijn van de gevaren van cyberaanvallen en de maatregelen die worden genomen om bedrijfsgegevens te beschermen, zullen ze meer geneigd zijn om waakzaam te zijn en bij te dragen aan de algemene gegevensbeveiliging van het bedrijf.  

Het belang van training en bewustwording

Training en bewustwording zijn belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat medewerkers begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van een cyberaanval en dat ze weten hoe ze mogelijke risico's kunnen vermijden. Door medewerkers op te leiden over de algemene gegevensbeveiliging van het bedrijf, kunnen bedrijven hun algehele cyberveiligheidsniveau verhogen.  

Veelvoorkomende cyberaanvallen en hoe ze te herkennen

Veelvoorkomende cyberaanvallen zijn phishing, malware, DDoS-aanvallen en ransomware. Het is belangrijk dat medewerkers deze aanvallen kunnen herkennen en weten hoe ze hiermee moeten omgaan. Het implementeren van incidentresponseplannen en het oefenen van hoe te handelen tijdens een incident zijn belangrijke stappen om de impact van cyberaanvallen te minimaliseren.  

Hoe medewerkers veilig kunnen werken

Veilig werken houdt in dat medewerkers bekend zijn met het beleid van het bedrijf en de procedures voor gegevensbeveiliging. Dit omvat het gebruik van sterke wachtwoorden, het vermijden van onveilige netwerken en het beschermen van mobiele apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens.

In dit artikel hebben we besproken wat datalekken zijn, hoe bedrijven zich kunnen beschermen en het belang van een sterk wachtwoordbeleid en medewerkerstraining als onderdeel van een goede gegevensbeveiliging. Door deze stappen te volgen en zich bewust te zijn van de gevaren van cyberaanvallen, kunnen bedrijven hun bedrijfsgegevens beschermen en minder kwetsbaar worden voor potentiële gevaren.

in Blog

Deel deze post

Labels

Onze blogs

Aanmelden om een reactie achter te laten
Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen tegen hackers?